Kỳ Lân Cung hay còn được gọi là 18 cửa địa ngục, là nơi tái hiện lại những khung hình phạt, tra tấn, xử tội của Diêm Vương dành cho những người khi còn sống làm những điều sai trái, gây tội ác, trái với luân thường đạo lý… khi chết sẽ bị đày vào địa phủ để gánh chịu những hình phạt, mà chính mình đã gây ra.

GIÁ VÉ: 40.000đ/người lớn

              20.000đ/trẻ em

Công trình Kỳ Lân Cung mang ý nghĩa giáo dục, hướng con người đến cái thiện, tránh xa cái ác, phải sống có đạo nghĩa.

Chia sẻ