GIÁ VÉ: 30.000đ/ người lớn

             20.000đ/ trẻ em

Chia sẻ