GIÁ VÉ: 50.000đ/người lớn

            20.000đ/trẻ em

Chia sẻ