Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

VÉ KHÁCH ĐOÀN

a8ac8_Ve uu dai

 

Chương trình ưu đãi giảm giá cho các đoàn khách thuộc khồi trường học, cơ quan, xí nghiệp (trên 20 khách)

Quý khách vui lòng liên hệ đăng ký trước với phòng Sales & Marketing để nhận được ưu đãi này.

THÔNG TIN CHI TIẾT

STT TRÒ CHƠI GIÁ VÉ TỶ LỆ GIẢM
Mẫu giáo HS cấp 1 HS cấp 2 HS cấp 3 Đoàn thể
1 VÉ CỔNG         90,000 / / 35% 25% 20%
        45,000 40% 20% / / /
2 BIỂN TIÊN ĐỒNG         80,000 / / 30% 25% 20%
        55,000 45% 25% / / /
3 ĐIỂM THAM QUAN GIẢI TRÍ                 – / / 35% 25% 20%
                – 40% 20% / / /
4 SHOW CÁ HEO         50,000 / / 10% 10% 10%
        30,000 10% 10% / / /
5 RẠP CHIẾU PHIM 4D         50,000 / / 20% 20% 20%
        30,000 20% 20% / / /
6 LÂU ĐÀI TUYẾT &
LÂU ĐÀI PHÉP THUẬT
        60,000 / / 10% 10% 10%
        40,000 10% 10% / / /
7 KHU TRÒ CHƠI LIÊN HOÀN         30,000 / / 30% 30% 30%
        60,000 30% 30% / / /
8 CÁC TRÒ CHƠI KHU VƯƠNG QUỐC THIÊN TÀI                 – / / 10% 10% 10%
                – 10% 10% / / /
9 XE VƯỢT ĐỊA HÌNH                 – / 20% 20% 20% 20%

Vui lòng liên hệ phòng Hotline 08.3896.0260  & Marketing 08.3896.4704  để biết thêm thông tin chi tiết

VÉ KHÁCH ĐOÀN
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260