Liên hệ : 08.3896 0260 | info@suoitien.com

TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT XÂY DỰNG – SƠN TIÊN

Mô tả công việc:

1. Tham mưu cho Giám đốc và quản lý các lĩnh vực sau:

+ Công tác quản lý thiết kế, và giám sát kỹ thuật, chất lượng.

+ Công tác quản lý vật tư, thiết bị, cơ khí cơ giới, điện, nước trên toàn dự án.

+ Công tác quản lý an toàn, lao động, vệ sinh môi trường tại công trình và toàn công ty.

+ Công tác soát xét, lập, trình duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công kiểm định chất lượng thi công, chất lượng công trình. – Soát xét trình duyệt hồ sơ hoàn công công trình.

2. Nhiệm vụ: 

+ Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc được phân công.

+ Tham mưu Giám đốc lựa chọn phương án tổ chức, quản lý, điều hành các công trình xây dựng trên toàn dự án.

+ Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện các công trình, kiểm tra thiết kế, bản vẽ thi công và yêu cầu kỹ thuật nhằm phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời.

+ Tổ chức quản lý đội xe cơ giới, xưởng cơ khí, nhà xưởng, thiết bị chuyên dùng,…toàn công ty.

+ Xây dựng định mức tiêu hao, sử dụng nguyên nhiên vật liệu và công lao động hiệu quả nhất, chống lãng phí thất thoát.

+ Tham mưu đề xuất giải quyết các vấn đề phát sinh về kỹ thuật xây dựng trong quá trình thi công.

+ Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án.

+ Thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để trình Chủ tịch phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu phục vụ cho việc triển khai dự án theo các quy định hiện hành.

+ Kiểm soát các hoạt động của Nhà thầu về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản hợp đồng của Nhà thầu.

+ Tổ chức việc kiểm tra, rà soát và báo cáo Giám Đốc, Chủ Tịch phê duyệt hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công … của Công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu.

+ Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho Tổng giám đốc giải quyết các vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án.

+ Xây dựng quy trình, áp dụng duy trì và cải tiến không ngừng hệ thống quản lý chất lượng ISO, nội quy an toàn lao động, sử dụng an toàn trang thiết bị.

+ Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Giám đốc, Chủ tịch HĐQT.

Kinh nghiệm/Kỹ năng:

* Giới tính: Nam trên 32 tuổi.

* Trình độ học vấn: Kỹ sư

* Mức kinh nghiệm: 2-5 năm kinh nghiệm

* Loại công việc: Toàn thời gian cố định

+ Năng lực chuyên môn
– Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành xây dựng, kiến trúc.
– Có 5 năm kinh nghiệm thi công nhà cao tầng (liên quan đến giám sát kết cấu bê tông cốt thép).
– Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.
– Biết sử dụng các tính năng cơ bản tin học văn phòng và ứng dụng tốt các phần mềm chuyên dụng trong công việc quản lý xây dựng.

+ Phẩm chất, thái độ, hành vi:
– Thể hiện được tính sáng tạo, tính cam kết (luôn đúng hẹn), tính công bằng (đánh giá và hành xử dựa trên sự kiện, không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe các quan điểm khác nhau để phát triển).
– Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, có tinh thần trách nhiệm cao và hành xử công bằng, minh bạch với các nhà thầu.

+ Năng lực khác:
– Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
– Giao tiếp, xây dựng quan hệ tốt.

* Nơi làm việc: CÔNG TY CP THÀNH PHỐ DU LỊCH SINH THÁI SƠN TIÊN

Địa chỉ: Xã An Hòa, Huyện Long Thành, Đồng Nai. 

** Nhận hồ sơ ứng viên bằng ngôn ngữ: Tiếng Việt. 
** Ngày hết hạn: 30/07/2016.
TUYỂN PHÓ GIÁM ĐỐC KỸ THUẬT XÂY DỰNG – SƠN TIÊN
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 0838 960 260