Liên hệ : 08.3896 0260 | info@suoitien.com

TUYỂN NHÂN SỰ THỜI VỤ TẾT ĐINH DẬU 2017

Bài viết liên quan

2 thoughts on “TUYỂN NHÂN SỰ THỜI VỤ TẾT ĐINH DẬU 2017

  • 22/01/2016 at 09:36
    Permalink

    Em sẽ làm từ mùng 1 – 7 . Nhưng em muốn hỏi bên mình có thiếu người từ ngày 26/1 không ạ, vì thời gian này em bắt đầu rảnh rồi và em cũng đang cần tìm công việc trong thời gian này. Mong anh chị hồi đáp.

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 0838 960 260