Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

TƯỢNG ĐÀI HAI BÀ TRƯNG

Thẳng theo hướng vào cổng Tây Môn là tượng đài Hai Bà Trưng – hai nữ tướng Trưng Trắc và Trưng Nhị đang cưỡi voi xông trận, phất cờ khởi nghĩa rửa hận nước, trả thù nhà:

“Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kêu oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lệnh này”

DSC_1311

Những  sự kiện lịch sử về oai hùng hai Bà đã theo dòng thời gian chuyển hóa thành  huyền thoại, đi vào văn hóa tâm linh và tín ngưỡng cộng đồng người Việt Nam

DSC_1312

TƯỢNG ĐÀI HAI BÀ TRƯNG
Bài viết liên quan

4 thoughts on “TƯỢNG ĐÀI HAI BÀ TRƯNG

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260