Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

20385335_images498177_tuongphat

Tượng Phật Bà bằng gỗ mun nặng nhất - 2005

20385335_images498177_tuongphat

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260