Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

SUỐI TIÊN VUI HỘI TRĂNG RẰM

Thời gian: ngày 15/08 ÂL

Địa điểm: Quảng Trường Tây Môn

Kinh phí: 200 triệu đồng

Tham dự: hơn 2,000 thiếu nhi

– Hoạt náo cùng Chú Cuội – Chị Hằng

– Ca múa nhạc: Rước đèn tháng tám, Thỏ ngọc đêm trăng, Rước mâm cỗ, v.v.

– Phát hàng ngàn phần quà cho thiếu nhi

– Tạo sân chơi nhân dịp “Tết thiếu nhi” cho con em CB.CNV Suối Tiên, thiếu nhi P.Tân Phú và khu vực lân cận

– Tiếp nối thông lệ nhân văn vì cộng đồng gần 20 năm qua

BST Sac Thu

Dân ca 3 miền
Dân ca 3 miền
Hoạt cảnh mở màn
Hoạt cảnh mở màn
Hoạt nào đầu chương trình
Hoạt nào đầu chương trình
Múa Ấn Độ
Múa Ấn Độ

Phát quà Trung Thu
Phát quà Trung Thu
SUỐI TIÊN VUI HỘI TRĂNG RẰM
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260