Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

NÚI – ĐỀN THỜ BẢY CÔ TIÊN

Xưa kia Suối Tiên là một khu rừng rậm, cây cối um tùm, dân cư thưa thớt có dòng suối nhỏ chảy qua. Nước dưới dòng suối rất trong nên thường hay có người đến đây tắm mát.

Người dân quanh vùng kể lại rằng trong nhiều năm liền có 7 cô gái đồng trinh, cùng tuổi rồng đến dòng suối này tắm và lần lượt quy tiên. 7 cô thường báo mộng giúp đỡ dân làng. Trước sự linh thiêng, dân làng cho lập miếu thờ 7 cô Tiên.

10521398_553772668082698_4395428865034405291_n

NÚI – ĐỀN THỜ BẢY CÔ TIÊN
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260