Liên hệ : 08.3896 0260 | info@suoitien.com

NHÀ TRƯNG BÀY HIỆN VẬT LẠ

Là nhà trưng bày những hiện vật lạ có thật như: rắn 2 đầu, heo sinh tứ quái, gà 9 cựa, củ mì khổng lồ, các hiện vật hóa thạch khác… được đem từ các tỉnh thành trên khắp cả nước về đây trưng bày.

DSC_1288

=-2-tam-(10,2m-x-1,2m)

NHÀ TRƯNG BÀY HIỆN VẬT LẠ
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 0838 960 260