Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

Miếu Thổ Thần

Theo phong tục văn hóa dân gian, khi định cư nơi nào thì lập miếu thờ Thổ Thần ở đó. Thổ Thần tức là một vị Thần canh giữ đất đai, đảm bảo an toàn cho người dân trong vùng, không để cho hung thần, tà ma quấy nhiễu.

Miếu Thổ Thần tại Suối Tiên được nhân dân quanh vùng lập nên từ khi vùng đất này còn hoang sơ, ít người sinh sống để bảo vệ sự an lành cho người dân, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Sau này, Suối Tiên đã tôn tạo lại ngôi miếu khang trang như ngày hôm nay.

mieu tho than

Miếu Thổ Thần
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260