Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

03 Huy chương Đồng bảng B – Trị giá: 12,000,000VND thuộc về nghệ nhân Nguyễn Thái Thanh với tác phẩm Anh hùng Hoàng Hoa Thám hồn thiêng sông núi (B.02); Nghệ nhân Trịnh Hoàng Anh với tác phẩm Suối Tiên chào mừng lễ hội trái cây Nam Bộ năm Đinh Dậu (B.03) và tác phẩm Tự hào anh hùng dân tộc Việt Nam (B.01) của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành

03 Huy chương Đồng bảng B – Trị giá: 12,000,000VND thuộc về nghệ nhân Nguyễn Thái Thanh với tác phẩm Anh hùng Hoàng Hoa Thám hồn thiêng sông núi (B.02); Nghệ nhân Trịnh Hoàng Anh với tác phẩm Suối Tiên chào mừng lễ hội trái cây Nam Bộ năm Đinh Dậu (B.03) và tác phẩm Tự hào anh hùng dân tộc Việt Nam (B.01) của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành

03 Huy chương Đồng bảng B – Trị giá: 12,000,000VND thuộc về nghệ nhân Nguyễn Thái Thanh với tác phẩm Anh hùng Hoàng Hoa Thám hồn thiêng sông núi (B.02); Nghệ nhân Trịnh Hoàng Anh với tác phẩm Suối Tiên chào mừng lễ hội trái cây Nam Bộ năm Đinh Dậu (B.03) và tác phẩm Tự hào anh hùng dân tộc Việt Nam (B.01) của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành

03 Huy chương Đồng bảng B – Trị giá: 12,000,000VND thuộc về nghệ nhân Nguyễn Thái Thanh với tác phẩm Anh hùng Hoàng Hoa Thám hồn thiêng sông núi (B.02); Nghệ nhân Trịnh Hoàng Anh với tác phẩm Suối Tiên chào mừng lễ hội trái cây Nam Bộ năm Đinh Dậu (B.03) và tác phẩm Tự hào anh hùng dân tộc Việt Nam (B.01) của nghệ nhân Nguyễn Văn Thành

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260