Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

Bảng Giá Khách Lẻ

Thời gian áp dụng: từ ngày 12/06/2017. 

Địa điểm mua vé: các phòng vé cổng Suối Tiên và 20 điểm bán vé trò chơi trong công viên Suối Tiên.

Vé người lớn (NL) dành cho khách có chiều cao trên 1,4 mét.

Vé trẻ em (TE) dành cho khách có chiều cao từ 1 mét đến 1,4 mét.

 

 

157 thoughts on “Bảng Giá Khách Lẻ

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260