Liên hệ : 08.3896 0260 | info@suoitien.com

Vé Khách Lẻ

Thời gian áp dụng: từ ngày 17/03/2017. 

Địa điểm mua vé: các phòng vé cổng Suối Tiên và 20 điểm bán vé trò chơi trong công viên Suối Tiên.

Vé người lớn (NL) dành cho khách có chiều cao trên 1,4 mét.

Vé trẻ em (TE) dành cho khách có chiều cao từ 1 mét đến 1,4 mét.

Gia0217_to1s

Gia0317_to2

138 thoughts on “Vé Khách Lẻ

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 0838 960 260