Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Quý du khách sẽ có dịp thấy lại hình ảnh con đường tu hành khổ hạnh của Đức Phật Thích Ca với 1.000 vị chư tôn đức tăng ni hệ phái Phật giáo Nam Tông thực hiện lễ  “Trì Bình Khất Thực” trên cung đường lễ hội và tịnh thiền dưới cội Bồ Đề. Vào ngày này, quý du khách cũng có dịp thể hiện lòng thành kính qua những vật phẩm cúng dường chư tăng và cùng lắng đọng tâm hồn với nhiều nghi lễ phật pháp trang nghiêm, đầy ý nghĩa tại Long Hoa Thiên Bảo.

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU
Bài viết liên quan

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260