Liên hệ : 028 38 960 260 | info@suoitien.com

TTNA1 – Vinh danh Các Mạnh Thường Quân

Ông Huỳnh Đồng Tuấn (ngoài cùng bên phải) – P.TGĐ DLVH Suối Tiên – đơn vị đồng tổ chức và tài trợ chính cho Ngày Hội Thiên Tâm Nhân Ái nhận thư cảm ơn từ Sở LĐTB & XH TP.HCM

TTNA1 – Vinh danh Các Mạnh Thường Quân

Trả lời

SUỐI TIÊN: ĐIỂM ĐẾN XANH SẠCH - AN TOÀN - THÂN THIỆN - VĂN MINH
HOTLINE: 028 38 960 260